Frågor & svar
Nyheter

Johan 2015-06-11

Gräs och ormbunkar betraktas ju inte som "normala" blomväxter. Tistlar och brännässla - hm, nog ingen risk! De sju sorterna ska väl helst vara i blom. Bra då om de inte vissnar direkt och tappar kronbladen som smörblommor eller sluter sig som ängshaverot. Tjärblomster blir ju lite klippigt och en del korgblommiga är fulla av tripsar (små svarta insekter) som man inte vill ha myllrande på kudden. När det gäller växter som stinker finns ju många av välja på! kolla i floran hur många som börjar på "Stink-"! Och de som doftar kan göra detta så starkt att man får ont i huvudet! Nej detta verkar så svårt att Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Artdatabanken och Folkhälsomyndigheten får gå ut med en rekommenderad lista på 7-8 tillåtna arter och hur de ska hanteras.