Frågor & svar
Nyheter

Martin gick från konsult till chef

Utmaningen för Martin Berntsen är att hitta nya sätt att jobba på utan att invånarna i Markaryds kommun upplever en försämring. Han lämnade den tillfälliga tjänsten som miljökonsult och blev miljö- och byggchef inom kommunen.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad gör du på jobbet?

– Jag är enhetschef, vilket innebär att jag är ansvarig för verksamheten och sex anställda inom plan- och bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Vi arbetar bland annat för att minimera risker för människors hälsa och för miljön samt bedriva tillsyn av lagar och regler.

Hur hade det sett ut utan er?

– Då hade människor utsatts för större miljö- och hälsoskyddsrisker i sin vardag. Det handlar om allt från boendemiljö och livsmedelssäkerhet till möjligheten att bedriva en effektiv samhällsplanering.

Varför fick just du jobbet?

– Jag hade rätt kompetens och rätt bakgrund. Det är ett brett uppdrag då det innefattar både miljö och bygg, men jag har arbetat med dessa frågor tidigare, inom både offentlig och privat sektor, vilket har gett mig en bra grund.

Hur känns det att gå från konsult till chef?

– Det känns bra. Tidigare hade jag en tillfällig anställning genom ett bemanningsföretag men jag ville ha en fast tjänst. Jag har varit chef tidigare och det trivdes jag med. Det är en väldigt stor omställning att gå från det ena till det andra, men det här är samtidigt mycket roligare.

Vad blir den största utmaningen?

– Det blir att lyckas med att omorganisera och rekrytera, då flera har valt att lämna oss för nya utmaningar samt gått i pension. Att lyckas med det utan att det påverkar invånarna i kommunen på ett negativt sätt, i form av till exempel långa väntetider, blir en utmaning.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en chef?

– Att vara tydlig, konsekvent, stöttande och uppmuntrande.

Råd till andra som vill ta steget upp?

– Mina råd är att kämpa på, inte tappa sugen och inte ha för bråttom.

 

Text: Danielle Sjölund