Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Är det en bra idé att importera sopor?

Varför importerar vi andras sopor? Kan det egentligen vara en bra idé?

Publicerad: Uppdaterad:

Det beror på att det har gjorts stora investeringar i så kallade roasterpannor för att producera varmvatten till fjärrvärmenäten. När detta började var det en utveckling från att lägga soporna på deponi till att se dem som en brännbar resurs. Men nu räcker inte våra egna sopor till och vi importerar för att få bränsle till pannorna.

Det är ingen bra idé att importera sopor och transportera dem långa sträckor. De borde tas om hand i närområdet och dessutom inte förbrännas överhuvudtaget, utan ses som en resurs att återvinna och få tillbaka till kretsloppet.

Men jag tycker att vi ska vara stolta över våra fjärrvärmesystem, som är bra ur miljösynpunkt jämfört med om alla bränner själva. Det som behöver förändras är vad man matar pannorna med för att värma vattnet. Biobränsle är ett mer miljövänligt alternativ till sopor.

Robert Falck, författare till boken Smarta sopor.

Kommentarer

Kommentera