Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Kan man varna för jordbävningar?

Är det möjligt att förutse jordbävningar med hjälp av kemiska analyser? Erik Sturkell, professor vid Göteborgs universitet, ger svar i Fråga en naturvetare.

Publicerad: Uppdaterad:

Man har observerat förändringar av grundvattnets kemi före större skalv. Det är främst tre metoder som har visat stor potential: radon, grundämnen i lösning och isotoper.

Japanska forskare observerade en ökning av radon före skalvet i Kobe 1995. Vid Stockholms universitet sker forskning om hur vattenkemin förändras före större skalv och 2014 publicerades resultat i Nature Geoscience.

Artikeln tar upp förändringar av grundvattnet i ett borrhål i norra Island. Innan skalv ökade halterna av flera grundämnen och vattnets isotopsammansättning förändrades. Isotopförändringen kan ske då olika grundvattenreservoarer blandas när sprickor bildades av de spänningar som finns innan skalvet sker.

Alla dessa studier har utvärderats efter händelsen. Alltså har ett jordskalv ännu inte blivit förutsagt med precision! Det krävs att mätningar sker i realtid så att förändringar kan upptäckas direkt. Nästa fråga är: När har ändringen blivit så stor så att ett skalv är nära förestående? Forskningen är på god väg, men i dag är det inte möjligt att förutse ett skalv med någon större noggrannhet vare sig i tid och rum.

Erik Sturkell, professor vid Göteborgs universitet