Frågor & svar
Nyheter

Hans Ekeblad 2015-04-02

Harrisburg? Intressant att läsa i “Duellen” hur professor Dan Larhammar slutligt hamnar i en bestämd uppfattning att antroposofiska läkemedel enbart har en placeboeffekt efter att inledningsvis ha introducerat begreppet placebo som en sannolikhet och inte en sanning. Det låter som Tage Danielsson och hans monolog om Harrisburgolyckan. Tage Danielsson ter sig mer trovärdig än Harrisburgfolket medan Dan Larhammar verkar ansluta sig till Harrisburgfolket med sitt språkbruk. Detta verkar svära mot de normer som vedertagna vetenskapliga sammanhang kräver för att kunna acceptera ett tankesätt eller faktum. Detta sagt i vetskapen om att många högutbildade och etablerade människor i samhället gärna använder sig av antroposofiska läkemedel, så som de benämns enligt artikeln. Larhammars synsätt återspeglar i övrigt ett trångsynt storebrorsbeteende – är det av elakhet eller en känsla av att vara hotad? - som vill förhindra förnuftiga människor från att få hjälp och bot av naturliga väl beprövade medel, läkemedel enligt artikeln. Dessa förnuftiga människor lär knappast hindra honom i hans gärning inom molekylär cellbiologi som ju ingen vill ifrågasätta eller motarbeta. Utan att veta något om Larhammars verk och arbete stödjer jag oavkortat hans insatser på det område han verkar inom, vilket jag hoppas han uppskattar och förstår. Denna fråga hamnar i ett system som tydligen ska styras av staten. Därför känns det angeläget att mana till tolerans, vidsynthet och klokhet så inte statsstyret visar sig totalitärt.