Frågor & svar
Nyheter

Fredrik 2015-02-19

Självfallet ska de bara få marknadsföras som läkemedel. Men bara om de genomgår samma prövningar som ordinära läkemedel, och om de har påvisbar effekt på det som de omfattas av. Därutöver borde även befintliga läkemedel omprövas till och från, som exempelvis våra värktabletter.