Frågor & svar
Nyheter

Falkman 2015-03-08

Detta är intressant. Man väljer, i sann postmodernistisk anda, att lägga upp detta som en duell mellan två likvärdiga kombattanter, i stället för att stå upp för den vetenskapliga konsensus som finns. Genom att presentera saken på detta sätt, bidrar man till att förvirra i stället för att upplysa - något som borde vara en självklarhet för ett fackförbund för n a t u r v e t a r e...