Frågor & svar
Nyheter

Lena 2015-08-14

Om flerårigt avtal vv se till att kom överens om min-% per år, ej bara tot-% över hela avtalsperioden.