Frågor & svar
Nyheter

Ivar de la Cruz 2015-03-10

Stort tack för alla kommentarer! Jag känner personligen flera som inte har fått nya jobb/fel jobb efter nedläggningarna i Lund och Södertälje. Att inte få jobb inom sitt kompetens- och utbildningsområde är oerhört frustrerande och ger en tydlig indikation på tillståndet i branschen. Det råder ingen tvekan om att life science branschen är under hård press. Det är illavarslande att kunskapsintensiva verksamheter drar ner i Sverige. Därför arbetar Naturvetarna aktivt med flera initiativ tillsammans med andra aktörer inom branschen, både arbetsgivar- och branschorganisationer och andra fackförbund. Målsättningen är att få en samstämmig bild och ge klara besked till beslutsfattare om vad som skall göras, både i närtid och på sikt. Det behövs inte fler utredningar. Nu är det dags att agera!