Frågor & svar
Nyheter

En som blev uppsagd 2015-03-05

Visst, många har fått jobb, men som antyds i delar av artikeln så har många av forskarna hamnat på mindre kvalificerade positioner och många arbetar inte alls med läkemedelsforskning längre. Svensk preklinisk forskning är en skugga av sitt fornstora jag.