Frågor & svar
Nyheter

Anna B 2016-03-01

Jag tycker det verkar vara en bra satsning - MEN en del av pengarna borde användas till att göra de biologiska läkemedel som redan finns, tillgängliga för patienter i Sverige. I dag måste t.ex. de som lider av hypotyeros och inte är nöjd med sin syntetiska medicin först hitta en läkare som är villig att söka dispens för läkemedlet av Läkemedelsverket (som även kan säga nej) innan det blir tillgängligt. Se länk för exempel; http://skoldkortelforeningen.se/battre-vard/naturligt-alternativ-ndt/