Frågor & svar
Nyheter

Naturlärare 2015-05-21

Jag lärare och måste arbeta alla dagar i veckan för att hinna med, men det som ger mest extra arbetsbörda är när jag är hemma för vård av barn. Ofta kommer frågan "vad ska de göra på lektionen?" Eleverna får då en inlämningsuppgift vilket efter en vabdag genererar mellan 30 och 90 uppgifter att ge återkoppling på.