Frågor & svar
Nyheter

annika 2015-03-26

Vad är att jobba? Vissa jobb är enkla att definiera när de slutar börjar, medan andra inte är det. Eller har definitionen på att jobba blivit samma sak som att befinna sig på arbetsplatsen? Jag tror att MAX 6 timmar/dag är vad vi gör ett bra arbete i längden, under perioder klarar man mera, men det får konsekvenser på sikt....