Frågor & svar
Nyheter

Thordis 2015-03-06

6 timmars arbetsdag som norm kan fungera som lösning på många problem: Bättre fysisk och psykisk hälsa. Fler orkar arbeta till 65-årsdagen. Fler får tillgång till arbete. Bättre jämställdhet (nu jobbar kvinnorna mer eller mindre frivilligt deltid för att orka med barn, hem och gamla. Det ger lägre lön och pension). Mer tid till familj ger tryggare barn. Sist men inte minst, det skulle vara väldigt bra för miljön. Läs gärna Christer Sannes tankar om detta.