Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2015-03-13

Det vore bättre om man, på de arbetsplatser där så är möjligt, införde en form av projektanställning där man under en arbetsvecka eller månad skall utföra en viss arbetsmängd och där individen själv bestämmer arbetstider och arbetstempo. På arbetsplatser där detta inte är möjligt borde man ha rätt till flextid.