Frågor & svar
Nyheter

Per-Ove Persson 2015-03-05

Framför allt är det viktigt att man tycker det är utvecklande och intressant. Då spelar tiden mindre roll. Men annars tycker jag att vår kultur hamnat i 8 timmars träsket. Tror att 6 timmar vore betydligt effektivare både för arbetsgivare och anställda. Kopplat till lön kan man citera Henry Ford 1934, 20 år efter han dubblade arbetarnas löner: "No one loses anything by raising wages as soon as he is able. It has Always paid us"