Frågor & svar
Nyheter

Oddvar 2015-03-09

6 timmar. Anders Wijkman har också intressanta resonemang om detta. Fler Ungdomar skulle få jobb, tekniken skulle kunna utnyttjas bättre för minskade arbetstimmar. Färre skulle bli sjukskrivna. Kreativiteten öka.