Frågor & svar
Nyheter

Meningen med livet? 2015-03-06

Jag kan jobba mycket om jag får uppskattning och har motiverande uppgifter. Att känna att man utvecklas och bidrar är en drivkraft i mitt liv. Se på de som "lever sitt jobb" de jobbar mer är 8 timmar. Men de kan styra över tiden och de ser en mening i det de gör. Det viktiga är att man har möjlighet/tid att se sin omvärld och sig själv som en del av helheten. En del jobb ger den insikten och i andra fall behövs fritid för att se det! Olika jobb ger olika mycket stimulering för att leva. Det handlar inte om antal timmar på jobbet utan vad jag får ut av att jobba. (vänner, lön, utveckling, känna sig behövd, göra en insats, få en kick....)