Frågor & svar
Nyheter

Love 2015-03-06

20 timmars arbetsvecka. Men instämmer i vad många tidigare har skrivit att fokus egentligen borde ligga mer på vad som ska utföras snarare än exakta antalet timmar vi är på jobbet.