Frågor & svar
Nyheter

Livet är för kort 2015-03-05

Normalarbetstiden (heltid) borde vara 6 timmar per dag i 4 dagar per vecka (på längre sikt), men i ett första skede minska till 39 timmar i veckan 2015, 38 timmar i veckan 2016, 37 timmar i veckan 2017 osv. 2022 hade det blivit 32 timmar = 4 arbetsdagar i veckan. Då får man mer tid till att njuta av livet, jobba ideellt , träna, plugga, m.m. Istället för att mäta framgång i pengar bör man mäta det i fritid, m.m. Det är inte hållbart, detta samhällssystem, som råder idag, med kvartalsekonomi, tro på evig tillväxt, att mer ska produceras till lägra kostnader, att de som arbetar ska arbeta mer och många står utanför arbetsmarknaden och detta med att ekonomin bygger på ökad försäljning av varor. Vi måste dela med oss av arbetet, byta löneökningar mot mer ledighet och istället satsa på att köpa tjänster istället för varor. Jag vet vad många kommer gnälla över, att det bara är 60%, dvs deltid, men om man minskar arbetstiden från 40 timmar med ca 1 timme/vecka istället för en löneökning, så bör kostnaden vara rimlig. Timlön på 100 kr * 2000 timmar = 200000kr. Efter en 2% löneökning blir årskostnaden 204000kr. 4000kr/100kr =40 timmar. 40 timmar minskning per år / 45 arbetsveckor = 0,88 timmar mindre arbete / vecka. 100kr/timme * 2000 timmar = 200 000 kr. Kostnad efter 3% löneökning = 206 000 kr. 6000 kr/100kr/timme = 60 timmar. 60 timmar mindre per år /45 arbetsveckor = 1,33 timmar mindre arbetstid i veckan. (Jag räknade inte med arbetsgivaravgifter et.c. men det spelar ingen roll). Dvs mindre arbetstid för bibehållen lön genom att byta löneökning mot arbetstid och detta utan att kostnaderna skenar iväg för arbetsgivaren. Dessutom skulle det skapa mer arbetstillfällen, dvs färre arbetslösa och fler som jobbar och betalar skatt istället för lever på a-kassa. Arbetare, arbetsgivare och samhället hade tjänat på detta. Arbetsgivaren tjänar mycket på detta. Större och större del av arbetskostnaderna hamnar på nyanställda (som oftast har lägre löner) och ändå få lika mycket gjort. Arbetaren får samma lön hela tiden, men mer tid till att påta i trädgård, fiska, jaga, träna, resa, läsa, dansa, m.m. För att inte skapa ett B lag i samhället, bör nyanställda först få välja löneökning istället för tidsminskning.