Frågor & svar
Nyheter

Lisa 2015-03-26

4 h. Dessutom tycker jag det vore viktigt och intressant att testa med garanterad basinkomst till alla.