Frågor & svar
Nyheter

Linn 2015-03-06

Som ett första steg kanske man kan införa kortare arbetsvecka under sommarhalvåret, förslagsvis till 35h med bibehållen månadslön.