Frågor & svar
Nyheter

Karin 2015-03-06

6 timmar tycker jag skulle varit bra. Mer effektiv tid på jobbet och samtidigt tid och ork barnen och en aktiv fritid, utan den ständigt "tidshetsen". I längden tror jag att det skulle skapa friskare och gladare medarbetare, vilket blir billigare för samhället i stort. Håller förövrigt med tidigare kommentar om att snedfördelningen i arbetslivet, där vissa jobbar alltför mycket och andra är arbetslösa, är väldigt trist och inget som gagnar någon.