Frågor & svar
Nyheter

John C 2015-03-06

Hellre 35 timmar, eftersom vi kommer inte att få lönförhogning längre..eller bara 1-2%, men ville företaget minska lön med 10% och semester m.m? Eller 3 dagars vecka ? Grattis lunch och cappachinos på jobbet ? Privat sektorn har bättre löner men mindre semester....