Frågor & svar
Nyheter

Ingrid 2015-03-07

Jag tror att vi behöver ett mycket mer flexibelt sätt att se på både arbetstid, lön och arbetsplats. Jag skulle gärna se mer individuella avtal. Om vi släpper tanken att alla måste ha sitt eget skrivbord på jobbet är det lättare för arbetsgivaren att ha många anställda som inte arbetar hela tiden som verksamheten behöver vara igång. Jag gillar förslaget om att man bör kunna växla löneökning mot kortad arbetstid. På mitt arbete får personalen ofta en del extra tid pga resor och övertid. I stort sett alla väljer att ta ut kompensation i form av tid i stället för pengar. Det säger ju något om hur man prioriterar. Jag tror att det vore bra även med en generell arbetstidsminskning bland annat för att fler då skulle orka starta egna företag. Det är tungt att göra det vid sidan av ett heltidsarbete på 40 timmar per vecka. Om vi ser på arbetad tid på ett annat sätt i framtiden behöver även pensionssystemet reformeras, så att grundpensionen är högre och den del som beror av hur många timmar vi arbetat eller hur mycket lön vi tjänat får mindre betydelse.