Frågor & svar
Nyheter

Biolog 2015-03-05

Skulle vara roligt att ha det som mina danska kollegor, 37 timmars vecka inkl. betald lunchrast på 30 minuter per dag. Istället hänger jag på jobbet i nästan 9 timmar eftersom 45 minuters lunchrast är obetald och klämdagar jobbas in. Därtill 2 timmar restid per dag = 11 timmar.