Frågor & svar
Nyheter

Annci 2015-03-06

Jag jobbar 6,5 timmar per dag nu och skulle gärna fortsätta med det eller gå ned till 6 timmar. Tyvärr så har mina barn blivit så stora nu så jag måste börja jobba heltid, 8 timmar snart.