Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: no more generics - den 20 februari 2015 2015-02-20

Har alarmerande många kollegor som gått in i kaklet på grund av en alltför stressad och pressad arbetssituation där det är en ständig resursbrist och frånvaro av prioriterinsansvar från ledningssidan. Företaget går med en bra vinst men vill inte anställa fler fastän behovet finns, istället sliter man ut de medarbetare man har och sen plockar man in nya, eller tar in konsulter. Varje år är det nya "cut and deliver more" krav... Jag jobbar inom generikaindustrin och har börjat att undra om den industrin har samma tänk kring sina medarbetare som kring sina läkemedel -att utbytbarhet är det som gäller även för människor när man maxat ut dem