Frågor & svar
Nyheter

TG 2015-02-21

Vi var underbemannade på min arbetsplats när jag började arbeta där och personalomsättningen var hög, men sedan fick närmsta chefen gå och fler anställdes. När det fanns lite fler kolleger fick vi tid att börja med förbättringsarbete och kunde effektivisera arbetsuppgifterna och fördelningen, vilket har lett till att det går bra att jobba lite färre periodvis när många är frånvarande. Den nya chefen är mycket stöttande i förbättringsarbetet.