Frågor & svar
Nyheter

Någon 2015-02-20

Vi har under senare år fått allt fler arbetsuppgifter samtidigt som personalstyrkan minskat - det går naturligtvis inte ihop. Trycket är outhärdligt och det går inte känna sig nöjd över sin prestation - finns alltid mer man borde gjort. Ingen vet hur många som blivit utbrända; det förs ingen statistik över det, långt ifrån alla går till personalhälsovården och en del slutar ganska omgående efter att de blivit sjuka (det blir ingen långtidssjukskrivning på arbetsplatsen). Man blir utförsäkrad på Försäkringskassan efter 1 år, vilket har lett till att de som inte hinner tillfriskna blir fast i deltid (vanligen 75 %). Jag tror att utbrändhet är en fråga som samtliga aktörer helst undviker - både fackrepresentanter och chefer.