Frågor & svar
Nyheter

NN 2015-02-20

Jag tänker att den som är intresserad borde väl börja med att höra hur man ser på att ta upp saker över huvud taget, och fråga om det finns något som någon inte tar upp, eller tycker sig inte kunna eller våga ta upp eller nämna i något sammanhang av någon anledning? Sen kan statistik på responsen från det ge en fingervisning om hur det generella läget ser ut, innan man går in på "detaljer" som är tillräckligt korrekta att ventileras någorlunda öppet, eller? Frågan jag ställer mig är om jag ens vågar nämna detta.