Frågor & svar
Nyheter

Kristina 2015-02-23

Jag vantrivs på min arbetsplats. Jag är överkvalificerad för de arbetsuppgifter jag har ansvar över men känner inte att jag får gehör för mina idéer om förbättring/utveckling, organisationen här (delade kontor, delade labbänkar, möten om i princip allt) passar inte alls min introverta personlighetstyp, och det sliter enormt på min hälsa att försöka passa in i mallen. Som "the cherry on the top" har jag en tidsbegränsad anställning och har inte kunnat planera längre än 1-3 månader framåt i livet under flera år. På kvällarna stupar jag i säng, och gråtattacker tillhör vardagen. Jag har sökt många jobb vid sidan om men har aldrig blivit kallad till någon intervju.