Frågor & svar
Nyheter

Ingrid 2015-02-19

den nya Svenska arbetsmiljölagen har kommunicerats ut till chefer på kontoret i Sverige. vi har en handfull arbetsmiljöombud på <100 anställda på kontoret. skyddsronder genomförs. vi klagar på dålig luft och fel på temperaturen, det felsöks och åtgärdas på ett lugnt vis. vi har öppet kontorslanskap, vilket ställer höga krav på respekt gentemot medarbetarna. detta har inte prioriterats. vi har dock flyttat runt lite. och då blev det bättre åtminstone för min grupp.