Frågor & svar
Nyheter

? 2015-02-20

Frågan när den ställs från vårt fack är felställd. Frågan borde lyda hur arbetar din arbetsgivare med arbetsmiljön. Var tydlig med att ansvaret ligger där och fråga er vilket stöd ni kan ge skyddsombuden - när ska de reagera, hur kan de agera, vilket stöd kan de förvänta sig från facket osv Min bild är att arbetsgivaren gärna vill att det som görs i arbetsmiljöfrågor ska göras tillsammans eller av skyddsombuden och att rollerna därmed urholkas.