Frågor & svar
Nyheter

mb 2015-04-07

Det bör helt klart vara valfritt beroende på hälsa m m. Så länge jag har hälsan i behåll, är klar och redig i knoppen, ett arbete som jag upplever som stimulerande, meningsfullt och gör mig nyfiken vill jag arbeta vidare långt bortom 65. Vadå "Arbetena räcker inte till alla"? Jag upplever ju inte precis att den värld eller det land vi lever i nu som utopiskt perfekt så att vi inte längre vare sig behöver arbeta längre eller ens behövs. Det finns ju hur mycket arbeten som helst som skulle behöva utföras. Problemet ligger väl mer på det ekonomiska planet än i brist på arbeten...