Frågor & svar
Nyheter

Therése 2015-04-02

Jag håller med Anna G. Mycket beror på hur jag och mina närmaste mår då. Risken verkar öka när man blir äldre att man inte orkar arbeta i samma omfattning. Många pensionärer gör mycket oavlönat arbete som underlättar för de yngre (att arbeta mer) och samhället i stort. T.ex. tar hand om barnbarn och socialt engagemang.