Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2015-04-07

Jag tycker att man borde införa flexibel pensionsålder så att man kan gå i pension mellan 60-67 års ålder. Inför en miniminivå på pensionen på 19000kr/månad.