Frågor & svar
Nyheter

Peppe 2015-04-03

Det är tydligen en spridd missuppfattning att vi lämnar över anställningar till arbetslösa ungdomar, om vi gamla pensionerar oss tidigt. Det finns inte en bestämd mängd jobb i ett land, som befolkningen får dela på. I ett land med god ekonomi finns fler jobb än i ett land med dålig ekonomi. Arbetslösa unga har ofta fel yrkesutbildning. Fördelningen av olika utbildningsplatser på högskolorna matchar inte behovet på arbetsmarknaden. Bäst för samhällsekonomin är om största möjliga andel av befolkningen försörjer sig själva och betalar skatt, i stället för att belasta trygghetssystemen. Visst vore det skönt att pensionera mig tidigt och få ägna all min tid åt mina intressen, men ska andra skattebetalare finansiera detta lyxliv? Sådant borde man spara hop till själv eller via avtalspension.