Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2015-04-07

Tack för alla kommentarer, som vittnar om att pensioner och pensionsålder engagerar. Det handlar om att skapa ett flexibelt system för individen, samtidigt som pensionssystemet måste vara uthålligt. Vi kommer att fortsätta skriva om pensioner och möjligheten att jobba kortare eller längre än 65-årsdagen. Ett problem många stöter på är en upplevd åldersdiskriminering. Även det kommer vi att uppmärksamma.