Frågor & svar
Nyheter

DM 2015-04-02

Varför ska man anpassa sig efter statskassan? Det är bättre att Naturvetarna lägger energi på att förändra pensionssystemet så att större enskild valfrihet kan råda. När nu S och LO vill minska PPM andelen görs detta endast av ekonomiska skäl, deras kaka av användbara pengar skulle öka. Om var och en konsumerar klokare och ökar sitt sparande resulterar det i ett större oberoende. Jag har lämnat Naturvetarna efter deras steg mot en riktning av LO-light.