Frågor & svar
Nyheter

Bo 2015-04-07

Lägg ner krut på att jaga politikerna för att förbättra pensionerna i stället. Vi som är födda efter 1954 och tog vår universitetsexamen före 1995 är extremt missgynnade av pensionssystemet. De flesta av oss lär få en pension som inte ens kommer upp i 50% av lönen. Framtidens fattigpensionärer är offentliganställda akademiker med de förutsättningar jag beskrev ovan.