Frågor & svar
Nyheter

Lena 2015-09-26

Det är svårt att avgränsa "prata illa" från att vara sanningssägare. Det kan uppfattas som att man "pratar illa" om kollegor som gör stora fel, när man svarar på chefens fråga om vem som ligger bakom felen. Att själv ta på sig skulden för ett fel någon annan har begått kommer inte heller att leda till ett bättre arbetsklimat. Och att arbeta som en grupp betyder inte att gruppens medlemmar ska ta på sig fel gemensamt, om det är uppenbart att en person är ansvarig. När lönesättningen sker är du ändå ensam. Om "prata illa" om någon handlar om negativa påståenden om folks kläder, utseende, intelligens mm så ska man självklart inte göra det! Och epitetet "gnäll" på klagande sätts väl av den som inte förstår, inte bryr sig eller inte gör något för att ta bort det som det gnälls/klagas på. Kanske bör den klagande istället för "Sluta gnäll" få höra något positivt.