Frågor & svar
Nyheter

JD 2015-09-24

Vi har en väldigt liten grupp med mycket bra arbetsklimat. Vi boostar det ytterligare med att spela kort/brädspel 30 min varannan vecka, alla är med, även chefen. Dessutom har alla spetskompetenser som de andra har nytta av och alla kan därför hjälpa alla.