Frågor & svar
Nyheter

Mätteknik 2015-11-08

Hittils inte alls. Internet i sig, inkl web, google optimering, youtube är ju självklart idag som informationskanaler och sökkanaler. Däremot "sociala medier" har vi diskuterat inom företaget, och vi har själva inget behov av det, det intressanta är om vi skulle få mer kunder den vägen. Hittils har vi inte bedömt det varit fallet. Dessutom är det inget vits att vara med bara för att man ska vara med. Det ska underhållas, läsas och uppdateras. En inaktivt konto är ingen bra reklam, och vi har dagligen viktigare saker att lägga tid på. Det beror nog mer på vilket branch man sysslar med och om man vänder sig till allmänheten eller en smal branch med fackfolk. Den sociala aspekten har inte heller varit det viktiga. Våra kunder är ofta stressade och högt belastade och är rätt målfokuserade. Att sitta och läsa twitter, facebook och instagram känns i vår branch inte någon som kunder lägger arbetstid på. Söker kunder information, sker det på effektivaste sätt. Privat är jag inte allts med i sociala medier. Däremot för specifika intressant så har jag haft mer utbyte av mer slutna specialistforum och annat, där fokus är mer på fakta och kunskap snarare är personliga åsikter hos invidier eller allmänhet.