Frågor & svar
Nyheter

Anna-Lena 2015-11-09

Använder Twitter i mitt arbete för omvärldsbevakning och för att sprida information (en viktig uppgift för SLU är att sprida information om våra data och forskning). Får ibland in konkreta frågor på egna och andras inlägg via Twitter och kan svara direkt via samma kanal. Deltar även i diskussioner. Facebook använder jag mest privat men även för viss omvärldsbevakning, då vissa konton/organisationer föredrar Facebook framför Twitter.