Frågor & svar
Nyheter

Anställd 2015-12-22

Svaret på frågan om det finns utrymme för lek på jobbet är nej. De tillfällen då sådant inträffar är vid APT eller liknande men i vardagen har miljön stramats åt. Kontoret har fått en massa nya regler sedan det renoverades. Man får inte hänga något på utsidan av sina bås, foton har tagits på medarbetarnas skrivbord och hängts upp för att ge en mall för hur båsen skall städas. Förut hade vi arbetsmaterial upphängt för att kunna diskutera det med kollegor och visa vad som har gjorts. Det får vi inte längre ha utanpå båsen. Bokhylleutrymmet har krympts. Från början sades det att vi bara skulle få en hylla nu har vi 2 max 3 i sällsynta fall. En hel del av mitt arbetsmaterial har jag nu hemma vilket innebär att det tar längre tid att leta upp det jag behöver. Referensprov skulle inte få finnas på kontoret men där fick ledningen backa. Det är som att förbjuda datoravdelningen att ha datorer. Anledningen till detta är att Lean production, med s.k. 5S, har införts och skall tillämpas även på kontoret. Man för fram detta under devisen att ”ordning och reda skapar säkerhet”. Man får känslan av att arbetsgivaren försöker skapa en image som påminner om en banklokal – men vi har inga kundkontakter. Hit släpps besökare sällan in. Allt detta sammantaget minskar både lust och kreativitet. Lekfullhet – Det kan man glömma!