Frågor & svar
Nyheter

Magnus Elinder 2015-06-11

Jag brukar iakta i naturen vad som är skillnad mot barndommens bilder av samma platser. Nu finns gröna alger som beläggning på väggar och träd som aldrig jag skådat förr. Vassen i sjöar är å andra sidan glesare där efterkrigstidens politik med försörjningsmål är borta med vinden. Reningsverken med tillflöden behöver nybyggas översvämning alltför vanlig idag när nederbördens häftighet ökat på 60 år har vi lärt oss att reningsgraden måste upp högt för att fånga läkemedelsrester och annat med mycket lång nedbrytbarhet. Systemegenskapskunskap måste åter få sin renesans nu när suboptimeringen har blommat ut och det blev inga bra frukter. Tresäde säger Bryssel bombastiskt och borta är snart tillämpningskunskaptillväxten. Kunskap och tillämpad kunskap skiljer sig åt med tillämpligheten. Vad man kan göra är sällan vad man bör göra. I vissa fall ges inte möjlighet till att göra åtgärden ogjord. Men varför skall vi använda huvudets båda sidor, jo nu är vi många och därmed blir tidsfönstret med ordning kortare . Tiden med att komma till rätta med bekymmer är kort men bör ske i samvaro där matmångfalden är stor, ock vi vid matborden klurat ut lösningen på flertalet problem som uppkommit i och med domestiseringen av växter och djur.