Frågor & svar
Nyheter

Mikoskopist 2015-01-28

Jag håller mig uppdaterad om vad som händer inom mitt område, nätverkar och samarbetar över gränserna. Genom att hålla mitt nätverk aktivt vet jag vart jag kan vända mig när och om det skulle behövas. Samtidigt hjälper nätverket mig att förbättra forskningen på min egen arbetsplats. Hittills har det blivit win-win-win, så det tänker jag fortsätta med!