Frågor & svar
Nyheter

Myndighetsanställd IV 2015-05-20

Ett sent inlägg! Skulle vara intressant att ta del av statistiken. Hur ser det ut på olika typer av myndigheter? På vår statliga myndighet fungerar det inte lika bra som hos Landstinget i Skåne. Löneutfallet för SACO blev hos oss ca en procentenhet lägre än för arbetsmarknaden i stort. Besta- gruppen där de flesta naturvetarna ingår har dessutom under flera år halkat efter vårt genomsnitt för SACO. Detta då medlemmar i andra SACO-förbund som t ex jurister är mer konkurrensutsatta och löneutrymmet redan är fastställt. Gällande att skapa löneutrymme finns det på många myndigheter inget av betydelse att spara på, förutom lönerna.