Frågor & svar
Nyheter

Myndighetsanställd III 2015-04-07

Har själv efter många år exakt samma erfarenhet som andra statligt anställda som yttrat sig. Påslagsprocenten i ST:s avtal blir i praktiken ett tak för alla. Jag har skickat in synpunkter till SACO under många år om detta. När ska SACO centralt inse att sifferlöst inte fungerar i praktiken på statliga myndigheter?